Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Babasının oğlu" deyiminin anlamı nedir?

Babasının oğlu deyimine benzer deyimler


"Baş sallamak" deyimi ve açıklaması

[Baş sallamak]

"Benlik dâvası" deyimi ve açıklaması

[Benlik dâvası]

"Bir sözü iki etmemek (Birinin)" deyimi ve açıklaması

[Bir sözü iki etmemek (Birinin)]

"Burnunu sokmak" deyimi ve açıklaması

[Burnunu sokmak]

"Cehenneme atsalar odun yaş diye bağırır" deyimi ve açıklaması

[Cehenneme atsalar odun yaş diye bağırır]

"Çat orda, çat burda, çat kapı ardında" deyimi ve açıklaması

[Çat orda, çat burda, çat kapı ardında]

"Diline dolamak" deyimi ve açıklaması

[Diline dolamak]

"Diline pelesenk etmek" deyimi ve açıklaması

[Diline pelesenk etmek]

"Eyere de gelir semere de" deyimi ve açıklaması

[Eyere de gelir semere de]

"Fellik fellik aramak" deyimi ve açıklaması

[Fellik fellik aramak]

"Gözden geçirmek" deyimi ve açıklaması

[Gözden geçirmek]

"Hangi taşı kaldırsan altından çıkar" deyimi ve açıklaması

[Hangi taşı kaldırsan altından çıkar]