Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Adamdan saymak" deyiminin anlamı nedir?

Adamdan saymak deyimine benzer deyimler


"Açıl susam açıl" deyimi ve açıklaması

[Açıl susam açıl]

"Adam yerine koymak" deyimi ve açıklaması

[Adam yerine koymak]

"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Altından girip üstünden çıkmak" deyimi ve açıklaması

[Altından girip üstünden çıkmak]

"Ayağının pabucunu başına giymek" deyimi ve açıklaması

[Ayağının pabucunu başına giymek]

"Başından atmak" deyimi ve açıklaması

[Başından atmak]

"Başını ağrıtmak" deyimi ve açıklaması

[Başını ağrıtmak]

"Baş vurmak" deyimi ve açıklaması

[Baş vurmak]

"Beynine (kafasına) girmek" deyimi ve açıklaması

[Beynine (kafasına) girmek]

"Bir elle verdiğini öbür elle almak" deyimi ve açıklaması

[Bir elle verdiğini öbür elle almak]

"Canına okumak" deyimi ve açıklaması

[Canına okumak]

"Mal etmek" deyimi ve açıklaması

[Mal etmek]