Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Atlıyı atından indirmek" deyiminin anlamı nedir?

Atlıyı atından indirmek deyimine benzer deyimler


"Açıl susam açıl" deyimi ve açıklaması

[Açıl susam açıl]

"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Ağzına bir parmak bal çalmak" deyimi ve açıklaması

[Ağzına bir parmak bal çalmak]

"Altından girip üstünden çıkmak" deyimi ve açıklaması

[Altından girip üstünden çıkmak]

"Araya girmek" deyimi ve açıklaması

[Araya girmek]

"Arkasını (birine) vermek" deyimi ve açıklaması

[Arkasını (birine) vermek]

"Başından atmak" deyimi ve açıklaması

[Başından atmak]

"Başını ağrıtmak" deyimi ve açıklaması

[Başını ağrıtmak]

"Bir çuval inciri berbat etmek" deyimi ve açıklaması

[Bir çuval inciri berbat etmek]

"Çelme takmak" deyimi ve açıklaması

[Çelme takmak]

"Dilinin altında bir şey olmak" deyimi ve açıklaması

[Dilinin altında bir şey olmak]

"Özü sözü bir" deyimi ve açıklaması

[Özü sözü bir]