Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Aş pişti, kaşık üstüne dikildi" deyiminin anlamı nedir?

Aş pişti, kaşık üstüne dikildi deyimine benzer deyimler


"Armut piş, ağzıma düş" deyimi ve açıklaması

[Armut piş, ağzıma düş]

"Aş deliye kalmak" deyimi ve açıklaması

[Aş deliye kalmak]

"Av avlandı tav tavlandı (deli evlendi)" deyimi ve açıklaması

[Av avlandı tav tavlandı (deli evlendi)]

"Ayaklı kütüphane" deyimi ve açıklaması

[Ayaklı kütüphane]

"Bahis tutuşmak. (Bahse girişmek)" deyimi ve açıklaması

[Bahis tutuşmak. (Bahse girişmek)]

"Başı büyük olmak" deyimi ve açıklaması

[Başı büyük olmak]

"Baş sallamak" deyimi ve açıklaması

[Baş sallamak]

"Benlik dâvası" deyimi ve açıklaması

[Benlik dâvası]

"Beyni bulanmak" deyimi ve açıklaması

[Beyni bulanmak]

"Bir sözü iki etmemek (Birinin)" deyimi ve açıklaması

[Bir sözü iki etmemek (Birinin)]

"Diline pelesenk etmek" deyimi ve açıklaması

[Diline pelesenk etmek]

"Hangi taşı kaldırsan altından çıkar" deyimi ve açıklaması

[Hangi taşı kaldırsan altından çıkar]