Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Açlıktan ölmek" deyiminin anlamı nedir?

Açlıktan ölmek deyimine benzer deyimler


"Acından ölmek" deyimi ve açıklaması

[Acından ölmek]

"Açlıktan gözleri kararmak" deyimi ve açıklaması

[Açlıktan gözleri kararmak]

"Açlıktan imanı gevremek" deyimi ve açıklaması

[Açlıktan imanı gevremek]

"Adı batmak" deyimi ve açıklaması

[Adı batmak]

"Ağzı süt kokmak" deyimi ve açıklaması

[Ağzı süt kokmak]

"Aklı pusmak" deyimi ve açıklaması

[Aklı pusmak]

"A köse, sayılmadık kaç tel sakalın var?" deyimi ve açıklaması

[A köse, sayılmadık kaç tel sakalın var?]

"Araya (aralığa) gitmek" deyimi ve açıklaması

[Araya (aralığa) gitmek]

"Arada dağlar kadar fark olmak" deyimi ve açıklaması

[Arada dağlar kadar fark olmak]

"Aslı faslı olmamak" deyimi ve açıklaması

[Aslı faslı olmamak]

"Dünyadan elini eteğini çekmek" deyimi ve açıklaması

[Dünyadan elini eteğini çekmek]

"Yüz göz olmak" deyimi ve açıklaması

[Yüz göz olmak]