Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Arpalı, buğdaylı oturmak" deyiminin anlamı nedir?

Arpalı, buğdaylı oturmak deyimine benzer deyimler


"Açıl susam açıl" deyimi ve açıklaması

[Açıl susam açıl]

"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Aklına (aklını) takmak" deyimi ve açıklaması

[Aklına (aklını) takmak]

"Altından girip üstünden çıkmak" deyimi ve açıklaması

[Altından girip üstünden çıkmak]

"Arpalık yapmak" deyimi ve açıklaması

[Arpalık yapmak]

"Askıya çıkarmak" deyimi ve açıklaması

[Askıya çıkarmak]

"Aylığa (maaşa) geçmek" deyimi ve açıklaması

[Aylığa (maaşa) geçmek]

"Başından atmak" deyimi ve açıklaması

[Başından atmak]

"Başını ağrıtmak" deyimi ve açıklaması

[Başını ağrıtmak]

"Baş vurmak" deyimi ve açıklaması

[Baş vurmak]

"Beş aşağı beş yukarı" deyimi ve açıklaması

[Beş aşağı beş yukarı]

"Söz almak" deyimi ve açıklaması

[Söz almak]