Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Aptessiz yere basmamak" deyiminin anlamı nedir?

Aptessiz yere basmamak deyimine benzer deyimler


"Ağzı süt kokmak" deyimi ve açıklaması

[Ağzı süt kokmak]

"Aklı başından gitmek" deyimi ve açıklaması

[Aklı başından gitmek]

"Aralarından su sızmamak" deyimi ve açıklaması

[Aralarından su sızmamak]

"Ateş kesilmek" deyimi ve açıklaması

[Ateş kesilmek]

"Az günün adamı olmamak" deyimi ve açıklaması

[Az günün adamı olmamak]

"Azın adamı olmamak" deyimi ve açıklaması

[Azın adamı olmamak]

"Bir ayağı çukurda olmak" deyimi ve açıklaması

[Bir ayağı çukurda olmak]

"Burnu Kaf dağında (olmak)" deyimi ve açıklaması

[Burnu Kaf dağında (olmak)]

"Burnundan solumak" deyimi ve açıklaması

[Burnundan solumak]

"Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)" deyimi ve açıklaması

[Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)]

"Burnunun ucunu görmemek" deyimi ve açıklaması

[Burnunun ucunu görmemek]

"Yağ tulumu" deyimi ve açıklaması

[Yağ tulumu]