Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Anca beraber, kanca beraber" deyiminin anlamı nedir?

Anca beraber, kanca beraber deyimine benzer deyimler


"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Arada çıkarmak" deyimi ve açıklaması

[Arada çıkarmak]

"Battı balık yan gider" deyimi ve açıklaması

[Battı balık yan gider]

"Canı yok mu? (Falancanın)" deyimi ve açıklaması

[Canı yok mu? (Falancanın)]

"Çuhasını giymedikse kenarını kuşandık" deyimi ve açıklaması

[Çuhasını giymedikse kenarını kuşandık]

"Eyere de gelir semere de" deyimi ve açıklaması

[Eyere de gelir semere de]

"Hâle yola koymak" deyimi ve açıklaması

[Hâle yola koymak]

"Hem kel hem fodul" deyimi ve açıklaması

[Hem kel hem fodul]

"Kapı dışarı etmek" deyimi ve açıklaması

[Kapı dışarı etmek]

"Kara gün dostu" deyimi ve açıklaması

[Kara gün dostu]

"Kendine yontmak" deyimi ve açıklaması

[Kendine yontmak]

"Yakasına yapışmak" deyimi ve açıklaması

[Yakasına yapışmak]