Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Açıktan kazanmak" deyiminin anlamı nedir?

Açıktan kazanmak deyimine benzer deyimler


"Açıl susam açıl" deyimi ve açıklaması

[Açıl susam açıl]

"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Ağzından girip burnundan çıkmak" deyimi ve açıklaması

[Ağzından girip burnundan çıkmak]

"Akıl etmek" deyimi ve açıklaması

[Akıl etmek]

"Başından atmak" deyimi ve açıklaması

[Başından atmak]

"Başını ağrıtmak" deyimi ve açıklaması

[Başını ağrıtmak]

"Baş vurmak" deyimi ve açıklaması

[Baş vurmak]

"Beyin yıkamak" deyimi ve açıklaması

[Beyin yıkamak]

"Bir taşla iki kuş vurmak" deyimi ve açıklaması

[Bir taşla iki kuş vurmak]

"Canına okumak" deyimi ve açıklaması

[Canına okumak]

"Hava parası" deyimi ve açıklaması

[Hava parası]

"Yanıp tutuşmak" deyimi ve açıklaması

[Yanıp tutuşmak]