Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Alıp yürümek" deyiminin anlamı nedir?

Alıp yürümek deyimine benzer deyimler


"Aklı başından gitmek" deyimi ve açıklaması

[Aklı başından gitmek]

"Aldı yürüdü" deyimi ve açıklaması

[Aldı yürüdü]

"Allah "yürü ya kulum" demiş" deyimi ve açıklaması

[Allah "yürü ya kulum" demiş]

"Ana(sı) usta (ekmeği) yufka yapar, çocuk(lar) usta çift çift kapar" deyimi ve açıklaması

[Ana(sı) usta (ekmeği) yufka yapar, çocuk(lar) usta çift çift kapar]

"Az çok" deyimi ve açıklaması

[Az çok]

"Beş aşağı beş yukarı" deyimi ve açıklaması

[Beş aşağı beş yukarı]

"Bıçak sırtı" deyimi ve açıklaması

[Bıçak sırtı]

"Bir atımlık barutu olmak (veya kalmak)" deyimi ve açıklaması

[Bir atımlık barutu olmak (veya kalmak)]

"Bir ayağı çukurda olmak" deyimi ve açıklaması

[Bir ayağı çukurda olmak]

"Bir damla" deyimi ve açıklaması

[Bir damla]

"Burnu Kaf dağında (olmak)" deyimi ve açıklaması

[Burnu Kaf dağında (olmak)]

"Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)" deyimi ve açıklaması

[Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)]