Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Yüz yüze gelmek" deyiminin anlamı nedir?

Yüz yüze gelmek deyimine benzer deyimler


"Açıl susam açıl" deyimi ve açıklaması

[Açıl susam açıl]

"Adam oluncaya kadar dokuz fırın ekmek ister" deyimi ve açıklaması

[Adam oluncaya kadar dokuz fırın ekmek ister]

"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Altından Çapanoğlu çıkmak" deyimi ve açıklaması

[Altından Çapanoğlu çıkmak]

"Başından atmak" deyimi ve açıklaması

[Başından atmak]

"Başını ağrıtmak" deyimi ve açıklaması

[Başını ağrıtmak]

"Beynine (kafasına) girmek" deyimi ve açıklaması

[Beynine (kafasına) girmek]

"Burnu düşmek" deyimi ve açıklaması

[Burnu düşmek]

"Gel zaman git zaman" deyimi ve açıklaması

[Gel zaman git zaman]

"Gücüne gitmek" deyimi ve açıklaması

[Gücüne gitmek]

"İş çatallanmak (çatallaşmak)" deyimi ve açıklaması

[İş çatallanmak (çatallaşmak)]

"Yüz yüze bakmak" deyimi ve açıklaması

[Yüz yüze bakmak]