Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Yüreği kalkmak" deyiminin anlamı nedir?

Yüreği kalkmak deyimine benzer deyimler


"Ateş basmak" deyimi ve açıklaması

[Ateş basmak]

"Etekleri tutuşmak" deyimi ve açıklaması

[Etekleri tutuşmak]

"İçi içine sığmamak" deyimi ve açıklaması

[İçi içine sığmamak]

"İçi kabarmak (kalkmak)" deyimi ve açıklaması

[İçi kabarmak (kalkmak)]

"Telâşa düşmek" deyimi ve açıklaması

[Telâşa düşmek]

"Yüreği ağzına gelmek" deyimi ve açıklaması

[Yüreği ağzına gelmek]

"Yüreği cız etmek" deyimi ve açıklaması

[Yüreği cız etmek]

"Yüreği çarpmak" deyimi ve açıklaması

[Yüreği çarpmak]

"Yüreği dayanmamak" deyimi ve açıklaması

[Yüreği dayanmamak]

"Yüreği hop etmek" deyimi ve açıklaması

[Yüreği hop etmek]

"Yüreğine od düşmek" deyimi ve açıklaması

[Yüreğine od düşmek]

"Yüreği pek" deyimi ve açıklaması

[Yüreği pek]