Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Yüksek perdeden konuşmak" deyiminin anlamı nedir?

Yüksek perdeden konuşmak deyimine benzer deyimler


"Ağır lokma" deyimi ve açıklaması

[Ağır lokma]

"Ağız satmak" deyimi ve açıklaması

[Ağız satmak]

"Ağzından bal akmak" deyimi ve açıklaması

[Ağzından bal akmak]

"Ağzından çıkanı kulağı işitmemek" deyimi ve açıklaması

[Ağzından çıkanı kulağı işitmemek]

"Asıp kesmek" deyimi ve açıklaması

[Asıp kesmek]

"Avurt satmak" deyimi ve açıklaması

[Avurt satmak]

"Bildik çıkmak" deyimi ve açıklaması

[Bildik çıkmak]

"Cart curt etmek" deyimi ve açıklaması

[Cart curt etmek]

"Çan çan etmek" deyimi ve açıklaması

[Çan çan etmek]

"Fiskos etmek" deyimi ve açıklaması

[Fiskos etmek]

"Lafını (sözünü) bilmek" deyimi ve açıklaması

[Lafını (sözünü) bilmek]

"Üst perdeden konuşmak" deyimi ve açıklaması

[Üst perdeden konuşmak]