Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Aklına düşmek" deyiminin anlamı nedir?

Aklına düşmek deyimine benzer deyimler


"Açıl susam açıl" deyimi ve açıklaması

[Açıl susam açıl]

"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Ağzına bir parmak bal çalmak" deyimi ve açıklaması

[Ağzına bir parmak bal çalmak]

"Akıl etmek" deyimi ve açıklaması

[Akıl etmek]

"Basıp gitmek" deyimi ve açıklaması

[Basıp gitmek]

"Başından atmak" deyimi ve açıklaması

[Başından atmak]

"Başını ağrıtmak" deyimi ve açıklaması

[Başını ağrıtmak]

"Beynine (kafasına) girmek" deyimi ve açıklaması

[Beynine (kafasına) girmek]

"Canına okumak" deyimi ve açıklaması

[Canına okumak]

"Diline dolamak" deyimi ve açıklaması

[Diline dolamak]

"Mânâ çıkarmak" deyimi ve açıklaması

[Mânâ çıkarmak]

"Numara yapmak" deyimi ve açıklaması

[Numara yapmak]