Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Üç aşağı beş yukarı" deyiminin anlamı nedir?

Üç aşağı beş yukarı deyimine benzer deyimler


"Açlıktan ölmeyecek kadar" deyimi ve açıklaması

[Açlıktan ölmeyecek kadar]

"Ağıt yakmak" deyimi ve açıklaması

[Ağıt yakmak]

"Ana(sı) usta (ekmeği) yufka yapar, çocuk(lar) usta çift çift kapar" deyimi ve açıklaması

[Ana(sı) usta (ekmeği) yufka yapar, çocuk(lar) usta çift çift kapar]

"Avantaya gelmek" deyimi ve açıklaması

[Avantaya gelmek]

"Az çok" deyimi ve açıklaması

[Az çok]

"Azınlıkta kalmak" deyimi ve açıklaması

[Azınlıkta kalmak]

"Az kalsın" deyimi ve açıklaması

[Az kalsın]

"Başından atmak" deyimi ve açıklaması

[Başından atmak]

"Beş aşağı beş yukarı" deyimi ve açıklaması

[Beş aşağı beş yukarı]

"Bir atımlık barutu olmak (veya kalmak)" deyimi ve açıklaması

[Bir atımlık barutu olmak (veya kalmak)]

"Bir çekirdek geri kalmamak" deyimi ve açıklaması

[Bir çekirdek geri kalmamak]

"Hesaba katmak (almak)" deyimi ve açıklaması

[Hesaba katmak (almak)]