Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Tıka basa yemek" deyiminin anlamı nedir?

Tıka basa yemek deyimine benzer deyimler


"Akla karayı seçmek" deyimi ve açıklaması

[Akla karayı seçmek]

"Aklı başından gitmek" deyimi ve açıklaması

[Aklı başından gitmek]

"Alnının damarı çatlamak" deyimi ve açıklaması

[Alnının damarı çatlamak]

"Az çok" deyimi ve açıklaması

[Az çok]

"Başında değirmen çevirmek" deyimi ve açıklaması

[Başında değirmen çevirmek]

"Burnu Kaf dağında (olmak)" deyimi ve açıklaması

[Burnu Kaf dağında (olmak)]

"Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)" deyimi ve açıklaması

[Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)]

"Canı çıkmak" deyimi ve açıklaması

[Canı çıkmak]

"Davul çalsan işitmez" deyimi ve açıklaması

[Davul çalsan işitmez]

"İçi yanmak" deyimi ve açıklaması

[İçi yanmak]

"Safra bastırmak" deyimi ve açıklaması

[Safra bastırmak]

"Yağ tulumu" deyimi ve açıklaması

[Yağ tulumu]