Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Teslim olmak" deyiminin anlamı nedir?

Teslim olmak deyimine benzer deyimler


"Açıl susam açıl" deyimi ve açıklaması

[Açıl susam açıl]

"Ağzından girip burnundan çıkmak" deyimi ve açıklaması

[Ağzından girip burnundan çıkmak]

"Arkasını sıvamak" deyimi ve açıklaması

[Arkasını sıvamak]

"Ateşe vermek" deyimi ve açıklaması

[Ateşe vermek]

"Babanın canı için" deyimi ve açıklaması

[Babanın canı için]

"Başı darda kalmak (başı dara düşmek)" deyimi ve açıklaması

[Başı darda kalmak (başı dara düşmek)]

"Başından atmak" deyimi ve açıklaması

[Başından atmak]

"Baş vurmak" deyimi ve açıklaması

[Baş vurmak]

"Burnu sürtülmek" deyimi ve açıklaması

[Burnu sürtülmek]

"Canına okumak" deyimi ve açıklaması

[Canına okumak]

"Teslim bayrağı çekmek" deyimi ve açıklaması

[Teslim bayrağı çekmek]

"Yol göstermek" deyimi ve açıklaması

[Yol göstermek]