Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Tepesinde havan dövmek" deyiminin anlamı nedir?

Tepesinde havan dövmek deyimine benzer deyimler


"Ağzından girip burnundan çıkmak" deyimi ve açıklaması

[Ağzından girip burnundan çıkmak]

"Arkasını sıvamak" deyimi ve açıklaması

[Arkasını sıvamak]

"Babanın canı için" deyimi ve açıklaması

[Babanın canı için]

"Baş ağrıtmak" deyimi ve açıklaması

[Baş ağrıtmak]

"Başına çorap örmek" deyimi ve açıklaması

[Başına çorap örmek]

"Başında değirmen çevirmek" deyimi ve açıklaması

[Başında değirmen çevirmek]

"Bir dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu çiğnemek" deyimi ve açıklaması

[Bir dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu çiğnemek]

"Canına okumak" deyimi ve açıklaması

[Canına okumak]

"Ensesinde boza pişirmek" deyimi ve açıklaması

[Ensesinde boza pişirmek]

"Mahalleyi ayağa kaldırmak" deyimi ve açıklaması

[Mahalleyi ayağa kaldırmak]

"Ocağına incir dikmek" deyimi ve açıklaması

[Ocağına incir dikmek]

"Yuvasını bozmak" deyimi ve açıklaması

[Yuvasını bozmak]