Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Taban tabana zıt" deyiminin anlamı nedir?

Taban tabana zıt deyimine benzer deyimler


"Ağzı süt kokmak" deyimi ve açıklaması

[Ağzı süt kokmak]

"Aklı başından gitmek" deyimi ve açıklaması

[Aklı başından gitmek]

"Aptessiz yere basmamak" deyimi ve açıklaması

[Aptessiz yere basmamak]

"Aralarından su sızmamak" deyimi ve açıklaması

[Aralarından su sızmamak]

"Arada dağlar kadar fark olmak" deyimi ve açıklaması

[Arada dağlar kadar fark olmak]

"Aslı faslı olmamak" deyimi ve açıklaması

[Aslı faslı olmamak]

"Ateş kesilmek" deyimi ve açıklaması

[Ateş kesilmek]

"Bir ayağı çukurda olmak" deyimi ve açıklaması

[Bir ayağı çukurda olmak]

"Burnundan solumak" deyimi ve açıklaması

[Burnundan solumak]

"Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)" deyimi ve açıklaması

[Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)]

"Burnunun ucunu görmemek" deyimi ve açıklaması

[Burnunun ucunu görmemek]

"Dünyadan elini eteğini çekmek" deyimi ve açıklaması

[Dünyadan elini eteğini çekmek]