Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Akla yakın" deyiminin anlamı nedir?

Akla yakın deyimine benzer deyimler


"Aklı durmak" deyimi ve açıklaması

[Aklı durmak]

"Alttan güreşmek" deyimi ve açıklaması

[Alttan güreşmek]

"Attığı attık, tuttuğu tuttuk" deyimi ve açıklaması

[Attığı attık, tuttuğu tuttuk]

"Azı çoğa tutmak (saymak)" deyimi ve açıklaması

[Azı çoğa tutmak (saymak)]

"Azı çoğa saymak" deyimi ve açıklaması

[Azı çoğa saymak]

"Bahis tutuşmak. (Bahse girişmek)" deyimi ve açıklaması

[Bahis tutuşmak. (Bahse girişmek)]

"Bahse girmek" deyimi ve açıklaması

[Bahse girmek]

"Borç (ödev) bilmek (saymak)" deyimi ve açıklaması

[Borç (ödev) bilmek (saymak)]

"Burnu sürtülmek" deyimi ve açıklaması

[Burnu sürtülmek]

"Dar boğaz" deyimi ve açıklaması

[Dar boğaz]

"İmana gelmek" deyimi ve açıklaması

[İmana gelmek]

"Tekin değil" deyimi ve açıklaması

[Tekin değil]