Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Saçına ak düşmek" deyiminin anlamı nedir?

Saçına ak düşmek deyimine benzer deyimler


"Aba altında er yatar" deyimi ve açıklaması

[Aba altında er yatar]

"Anca beraber, kanca beraber" deyimi ve açıklaması

[Anca beraber, kanca beraber]

"Arada çıkarmak" deyimi ve açıklaması

[Arada çıkarmak]

"Çuhasını giymedikse kenarını kuşandık" deyimi ve açıklaması

[Çuhasını giymedikse kenarını kuşandık]

"Eyere de gelir semere de" deyimi ve açıklaması

[Eyere de gelir semere de]

"Söz almak" deyimi ve açıklaması

[Söz almak]

"Temel atmak" deyimi ve açıklaması

[Temel atmak]

"Tezgâhı kurmak" deyimi ve açıklaması

[Tezgâhı kurmak]

"Yakasına yapışmak" deyimi ve açıklaması

[Yakasına yapışmak]

"Yanıp yakılmak" deyimi ve açıklaması

[Yanıp yakılmak]

"Yolu (ayağı) düşmek" deyimi ve açıklaması

[Yolu (ayağı) düşmek]

"Yüreği dayanmamak" deyimi ve açıklaması

[Yüreği dayanmamak]