Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Pusuya düşmek" deyiminin anlamı nedir?

Pusuya düşmek deyimine benzer deyimler


"Açıl susam açıl" deyimi ve açıklaması

[Açıl susam açıl]

"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Ağız kokusu" deyimi ve açıklaması

[Ağız kokusu]

"Ağzının içine bakmak" deyimi ve açıklaması

[Ağzının içine bakmak]

"Ağzının kaşığı olmamak (Bir şey, birinin)" deyimi ve açıklaması

[Ağzının kaşığı olmamak (Bir şey, birinin)]

"Ahı çıkmak" deyimi ve açıklaması

[Ahı çıkmak]

"Arkasını (birine) vermek" deyimi ve açıklaması

[Arkasını (birine) vermek]

"Aslı faslı (astarı) olmamak" deyimi ve açıklaması

[Aslı faslı (astarı) olmamak]

"Başının çaresine bakmak" deyimi ve açıklaması

[Başının çaresine bakmak]

"Boyunduruk altına girmek" deyimi ve açıklaması

[Boyunduruk altına girmek]

"Hava almak" deyimi ve açıklaması

[Hava almak]

"Pire için yorgan yakmak" deyimi ve açıklaması

[Pire için yorgan yakmak]