Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Pılıyı pırtıyı toplamak" deyiminin anlamı nedir?

Pılıyı pırtıyı toplamak deyimine benzer deyimler


"Açıl susam açıl" deyimi ve açıklaması

[Açıl susam açıl]

"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Akıl etmek" deyimi ve açıklaması

[Akıl etmek]

"Altından girip üstünden çıkmak" deyimi ve açıklaması

[Altından girip üstünden çıkmak]

"Askıya çıkarmak" deyimi ve açıklaması

[Askıya çıkarmak]

"Ayağını sürümek" deyimi ve açıklaması

[Ayağını sürümek]

"Başından atmak" deyimi ve açıklaması

[Başından atmak]

"Başını ağrıtmak" deyimi ve açıklaması

[Başını ağrıtmak]

"Baş vurmak" deyimi ve açıklaması

[Baş vurmak]

"Hazır bulunmak" deyimi ve açıklaması

[Hazır bulunmak]

"Hesap açmak" deyimi ve açıklaması

[Hesap açmak]

"Kapağı atmak" deyimi ve açıklaması

[Kapağı atmak]