Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Paha biçilmez" deyiminin anlamı nedir?

Paha biçilmez deyimine benzer deyimler


"Akla karayı seçmek" deyimi ve açıklaması

[Akla karayı seçmek]

"Aklı başından gitmek" deyimi ve açıklaması

[Aklı başından gitmek]

"Alnının damarı çatlamak" deyimi ve açıklaması

[Alnının damarı çatlamak]

"Az çok" deyimi ve açıklaması

[Az çok]

"Burnu Kaf dağında (olmak)" deyimi ve açıklaması

[Burnu Kaf dağında (olmak)]

"Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)" deyimi ve açıklaması

[Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)]

"Canı çıkmak" deyimi ve açıklaması

[Canı çıkmak]

"Tıka basa yemek" deyimi ve açıklaması

[Tıka basa yemek]

"Üstüne (üzerine) düşmek" deyimi ve açıklaması

[Üstüne (üzerine) düşmek]

"Yağ tulumu" deyimi ve açıklaması

[Yağ tulumu]

"Yenilir yutulur gibi değil" deyimi ve açıklaması

[Yenilir yutulur gibi değil]

"Yufka yürekli" deyimi ve açıklaması

[Yufka yürekli]