Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Pabucunu ters giydirmek" deyiminin anlamı nedir?

Pabucunu ters giydirmek deyimine benzer deyimler


"Açıl susam açıl" deyimi ve açıklaması

[Açıl susam açıl]

"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Altından Çapanoğlu çıkmak" deyimi ve açıklaması

[Altından Çapanoğlu çıkmak]

"Arkasını sıvamak" deyimi ve açıklaması

[Arkasını sıvamak]

"Ayağa düşmek" deyimi ve açıklaması

[Ayağa düşmek]

"Ayağını kesmek (Bir yerden)" deyimi ve açıklaması

[Ayağını kesmek (Bir yerden)]

"Ayranım budur, yarısı sudur" deyimi ve açıklaması

[Ayranım budur, yarısı sudur]

"Başını ağrıtmak" deyimi ve açıklaması

[Başını ağrıtmak]

"Burnu düşmek" deyimi ve açıklaması

[Burnu düşmek]

"Ömür çürütmek" deyimi ve açıklaması

[Ömür çürütmek]

"Uykusu kaçmak" deyimi ve açıklaması

[Uykusu kaçmak]

"Yol açmak" deyimi ve açıklaması

[Yol açmak]