Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Ahı çıkmak" deyiminin anlamı nedir?

Ahı çıkmak deyimine benzer deyimler


"Açıl susam açıl" deyimi ve açıklaması

[Açıl susam açıl]

"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Akan sular durmak" deyimi ve açıklaması

[Akan sular durmak]

"Altından girip üstünden çıkmak" deyimi ve açıklaması

[Altından girip üstünden çıkmak]

"Arkasını (birine) vermek" deyimi ve açıklaması

[Arkasını (birine) vermek]

"Başından atmak" deyimi ve açıklaması

[Başından atmak]

"Başını ağrıtmak" deyimi ve açıklaması

[Başını ağrıtmak]

"Baş vurmak" deyimi ve açıklaması

[Baş vurmak]

"Beynine (kafasına) girmek" deyimi ve açıklaması

[Beynine (kafasına) girmek]

"Bir elle verdiğini öbür elle almak" deyimi ve açıklaması

[Bir elle verdiğini öbür elle almak]

"Dikiş tutturamamak" deyimi ve açıklaması

[Dikiş tutturamamak]

"Dilinin altında bir şey olmak" deyimi ve açıklaması

[Dilinin altında bir şey olmak]