Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Ah almak" deyiminin anlamı nedir?

Ah almak deyimine benzer deyimler


"Akla karayı seçmek" deyimi ve açıklaması

[Akla karayı seçmek]

"Aklı başından gitmek" deyimi ve açıklaması

[Aklı başından gitmek]

"Akşam kavil, sabah savul" deyimi ve açıklaması

[Akşam kavil, sabah savul]

"Alnının damarı çatlamak" deyimi ve açıklaması

[Alnının damarı çatlamak]

"Ateşle oynamak" deyimi ve açıklaması

[Ateşle oynamak]

"Bal gibi" deyimi ve açıklaması

[Bal gibi]

"Belâyı satın almak" deyimi ve açıklaması

[Belâyı satın almak]

"Burnu Kaf dağında (olmak)" deyimi ve açıklaması

[Burnu Kaf dağında (olmak)]

"Burnundan solumak" deyimi ve açıklaması

[Burnundan solumak]

"Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)" deyimi ve açıklaması

[Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)]

"Kabir azabı çekmek" deyimi ve açıklaması

[Kabir azabı çekmek]

"Söz almak" deyimi ve açıklaması

[Söz almak]