Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Ağzı süt kokmak" deyiminin anlamı nedir?

Ağzı süt kokmak deyimine benzer deyimler


"Aklı başından gitmek" deyimi ve açıklaması

[Aklı başından gitmek]

"Ateş kesilmek" deyimi ve açıklaması

[Ateş kesilmek]

"Beyin yıkamak" deyimi ve açıklaması

[Beyin yıkamak]

"Bir ayağı çukurda olmak" deyimi ve açıklaması

[Bir ayağı çukurda olmak]

"Boğazı kurumak" deyimi ve açıklaması

[Boğazı kurumak]

"Burnundan solumak" deyimi ve açıklaması

[Burnundan solumak]

"Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)" deyimi ve açıklaması

[Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)]

"Burnunun ucunu görmemek" deyimi ve açıklaması

[Burnunun ucunu görmemek]

"Dünyadan elini eteğini çekmek" deyimi ve açıklaması

[Dünyadan elini eteğini çekmek]

"Kan gövdeyi götürmek" deyimi ve açıklaması

[Kan gövdeyi götürmek]

"Karnı karnına geçmek" deyimi ve açıklaması

[Karnı karnına geçmek]

"Kıyamet kopmak" deyimi ve açıklaması

[Kıyamet kopmak]