Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Kendini ateşe atmak" deyiminin anlamı nedir?

Kendini ateşe atmak deyimine benzer deyimler


"Açıl susam açıl" deyimi ve açıklaması

[Açıl susam açıl]

"Adam olmak" deyimi ve açıklaması

[Adam olmak]

"Adam oluncaya kadar dokuz fırın ekmek ister" deyimi ve açıklaması

[Adam oluncaya kadar dokuz fırın ekmek ister]

"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Ateşe atmak (Birinin)" deyimi ve açıklaması

[Ateşe atmak (Birinin)]

"Ateşe vermek" deyimi ve açıklaması

[Ateşe vermek]

"Ateşle oynamak" deyimi ve açıklaması

[Ateşle oynamak]

"Başından atmak" deyimi ve açıklaması

[Başından atmak]

"Başını ağrıtmak" deyimi ve açıklaması

[Başını ağrıtmak]

"Beyin yıkamak" deyimi ve açıklaması

[Beyin yıkamak]

"Gafil avlanmak" deyimi ve açıklaması

[Gafil avlanmak]

"Üstüne üstüne gitmek" deyimi ve açıklaması

[Üstüne üstüne gitmek]