Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Karınca yuvası gibi kaynamak" deyiminin anlamı nedir?

Karınca yuvası gibi kaynamak deyimine benzer deyimler


"Ağzı süt kokmak" deyimi ve açıklaması

[Ağzı süt kokmak]

"Aklı başından gitmek" deyimi ve açıklaması

[Aklı başından gitmek]

"Ateş kesilmek" deyimi ve açıklaması

[Ateş kesilmek]

"Beyin yıkamak" deyimi ve açıklaması

[Beyin yıkamak]

"Beyninden vurulmuşa dönmek" deyimi ve açıklaması

[Beyninden vurulmuşa dönmek]

"Bir ayağı çukurda olmak" deyimi ve açıklaması

[Bir ayağı çukurda olmak]

"Boğazı kurumak" deyimi ve açıklaması

[Boğazı kurumak]

"Burnundan solumak" deyimi ve açıklaması

[Burnundan solumak]

"Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)" deyimi ve açıklaması

[Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)]

"Burnunun ucunu görmemek" deyimi ve açıklaması

[Burnunun ucunu görmemek]

"Cadı kazanı" deyimi ve açıklaması

[Cadı kazanı]

"Dünyadan elini eteğini çekmek" deyimi ve açıklaması

[Dünyadan elini eteğini çekmek]