Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Kan kusmak" deyiminin anlamı nedir?

Kan kusmak deyimine benzer deyimler


"Akla karayı seçmek" deyimi ve açıklaması

[Akla karayı seçmek]

"Aklı başından gitmek" deyimi ve açıklaması

[Aklı başından gitmek]

"Alnının damarı çatlamak" deyimi ve açıklaması

[Alnının damarı çatlamak]

"Anası ağlamak" deyimi ve açıklaması

[Anası ağlamak]

"Anasından doğduğuna pişman etmek" deyimi ve açıklaması

[Anasından doğduğuna pişman etmek]

"Anasından emdiği süt burnundan (fitil fitil) gelmek" deyimi ve açıklaması

[Anasından emdiği süt burnundan (fitil fitil) gelmek]

"Anasını ağlatmak" deyimi ve açıklaması

[Anasını ağlatmak]

"Burnu Kaf dağında (olmak)" deyimi ve açıklaması

[Burnu Kaf dağında (olmak)]

"Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)" deyimi ve açıklaması

[Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)]

"Cehennem azabı" deyimi ve açıklaması

[Cehennem azabı]

"Kabir azabı çekmek" deyimi ve açıklaması

[Kabir azabı çekmek]

"Kan kusturmak" deyimi ve açıklaması

[Kan kusturmak]