Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Kanı sıcak" deyiminin anlamı nedir?

Kanı sıcak deyimine benzer deyimler


"Aşağılık duygusu" deyimi ve açıklaması

[Aşağılık duygusu]

"Aş yesem kaşığımda çıkar" deyimi ve açıklaması

[Aş yesem kaşığımda çıkar]

"Başıboş kalmak" deyimi ve açıklaması

[Başıboş kalmak]

"Başından büyük (halt etmek) işe kalkmak" deyimi ve açıklaması

[Başından büyük (halt etmek) işe kalkmak]

"Benden uzak (ırak) olsun da Mısır'a sultan olsun" deyimi ve açıklaması

[Benden uzak (ırak) olsun da Mısır'a sultan olsun]

"Boynu eğri" deyimi ve açıklaması

[Boynu eğri]

"Cana yakın" deyimi ve açıklaması

[Cana yakın]

"Çenesi kuvvetli" deyimi ve açıklaması

[Çenesi kuvvetli]

"Damarına girmek" deyimi ve açıklaması

[Damarına girmek]

"Kendini ateşe atmak" deyimi ve açıklaması

[Kendini ateşe atmak]

"Kendini dev aynasında görmek" deyimi ve açıklaması

[Kendini dev aynasında görmek]

"Sıcak kanlı" deyimi ve açıklaması

[Sıcak kanlı]