Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Kanat germek" deyiminin anlamı nedir?

Kanat germek deyimine benzer deyimler


"Aklını almak" deyimi ve açıklaması

[Aklını almak]

"Arkasını (birine) vermek" deyimi ve açıklaması

[Arkasını (birine) vermek]

"Avucunun içine almak" deyimi ve açıklaması

[Avucunun içine almak]

"Bağrına basmak" deyimi ve açıklaması

[Bağrına basmak]

"Başa geçmek" deyimi ve açıklaması

[Başa geçmek]

"Başa güreşmek" deyimi ve açıklaması

[Başa güreşmek]

"Başına çökmek" deyimi ve açıklaması

[Başına çökmek]

"Başını ağrıtmak" deyimi ve açıklaması

[Başını ağrıtmak]

"Boyunduruk altına girmek" deyimi ve açıklaması

[Boyunduruk altına girmek]

"Kanadı altına almak" deyimi ve açıklaması

[Kanadı altına almak]

"Sık boğaz etmek" deyimi ve açıklaması

[Sık boğaz etmek]

"Söz almak" deyimi ve açıklaması

[Söz almak]