Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Kalbini kırmak" deyiminin anlamı nedir?

Kalbini kırmak deyimine benzer deyimler


"Akla karayı seçmek" deyimi ve açıklaması

[Akla karayı seçmek]

"Anası ağlamak" deyimi ve açıklaması

[Anası ağlamak]

"Anasından doğduğuna pişman etmek" deyimi ve açıklaması

[Anasından doğduğuna pişman etmek]

"Başa (başına) kakmak" deyimi ve açıklaması

[Başa (başına) kakmak]

"Burnu düşmek" deyimi ve açıklaması

[Burnu düşmek]

"Canı çıkmak" deyimi ve açıklaması

[Canı çıkmak]

"Don gömlek" deyimi ve açıklaması

[Don gömlek]

"İnce eleyip sık dokumak" deyimi ve açıklaması

[İnce eleyip sık dokumak]

"Karar kılmak" deyimi ve açıklaması

[Karar kılmak]

"Suya götürüp susuz getirmek" deyimi ve açıklaması

[Suya götürüp susuz getirmek]

"Şüphe kurdu" deyimi ve açıklaması

[Şüphe kurdu]

"Zerre kadar" deyimi ve açıklaması

[Zerre kadar]