Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Hür düşünüş" deyiminin anlamı nedir?

Hür düşünüş deyimine benzer deyimler


"Açık yürekli" deyimi ve açıklaması

[Açık yürekli]

"Ağır lokma" deyimi ve açıklaması

[Ağır lokma]

"Ağzına bir parmak bal çalmak" deyimi ve açıklaması

[Ağzına bir parmak bal çalmak]

"Ağzından kaçırmak" deyimi ve açıklaması

[Ağzından kaçırmak]

"Ağzını aramak" deyimi ve açıklaması

[Ağzını aramak]

"Allem etmek, kallem etmek" deyimi ve açıklaması

[Allem etmek, kallem etmek]

"Altın babası" deyimi ve açıklaması

[Altın babası]

"Altında kalmamak" deyimi ve açıklaması

[Altında kalmamak]

"Anan yahşi, baban yahşi" deyimi ve açıklaması

[Anan yahşi, baban yahşi]

"Boyunduruk altına girmek" deyimi ve açıklaması

[Boyunduruk altına girmek]

"Damokles'in kılıcı" deyimi ve açıklaması

[Damokles'in kılıcı]

"Göz açtırmamak" deyimi ve açıklaması

[Göz açtırmamak]