Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Ağzındaki kozu kırmak" deyiminin anlamı nedir?

Ağzındaki kozu kırmak deyimine benzer deyimler


"Ağırdan almak" deyimi ve açıklaması

[Ağırdan almak]

"Akla karayı seçmek" deyimi ve açıklaması

[Akla karayı seçmek]

"Al takke ver külâh" deyimi ve açıklaması

[Al takke ver külâh]

"Altından kalkmak" deyimi ve açıklaması

[Altından kalkmak]

"Arada çıkarmak" deyimi ve açıklaması

[Arada çıkarmak]

"Attığı attık, tuttuğu tuttuk" deyimi ve açıklaması

[Attığı attık, tuttuğu tuttuk]

"Başa çıkarmak" deyimi ve açıklaması

[Başa çıkarmak]

"Başına dolamak" deyimi ve açıklaması

[Başına dolamak]

"Başından atmak" deyimi ve açıklaması

[Başından atmak]

"Baş koşmak" deyimi ve açıklaması

[Baş koşmak]

"Çaba göstermek" deyimi ve açıklaması

[Çaba göstermek]

"Ter dökmek" deyimi ve açıklaması

[Ter dökmek]