Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Hesaba (kitaba) gelmez" deyiminin anlamı nedir?

Hesaba (kitaba) gelmez deyimine benzer deyimler


"Akla karayı seçmek" deyimi ve açıklaması

[Akla karayı seçmek]

"Aklı başından gitmek" deyimi ve açıklaması

[Aklı başından gitmek]

"Alnının damarı çatlamak" deyimi ve açıklaması

[Alnının damarı çatlamak]

"Az çok" deyimi ve açıklaması

[Az çok]

"Beyninden vurulmuşa dönmek" deyimi ve açıklaması

[Beyninden vurulmuşa dönmek]

"Bir damla" deyimi ve açıklaması

[Bir damla]

"Burnu Kaf dağında (olmak)" deyimi ve açıklaması

[Burnu Kaf dağında (olmak)]

"Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)" deyimi ve açıklaması

[Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)]

"Canı çıkmak" deyimi ve açıklaması

[Canı çıkmak]

"Davul çalsan işitmez" deyimi ve açıklaması

[Davul çalsan işitmez]

"Dilden dile dolaşmak" deyimi ve açıklaması

[Dilden dile dolaşmak]

"Tıka basa yemek" deyimi ve açıklaması

[Tıka basa yemek]