Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Ağzında gevelemek" deyiminin anlamı nedir?

Ağzında gevelemek deyimine benzer deyimler


"Açık seçik" deyimi ve açıklaması

[Açık seçik]

"Aklı başından gitmek" deyimi ve açıklaması

[Aklı başından gitmek]

"Az çok" deyimi ve açıklaması

[Az çok]

"Beş aşağı beş yukarı" deyimi ve açıklaması

[Beş aşağı beş yukarı]

"Kem küm etmek" deyimi ve açıklaması

[Kem küm etmek]

"Kolaçan etmek" deyimi ve açıklaması

[Kolaçan etmek]

"Laf ebesi" deyimi ve açıklaması

[Laf ebesi]

"Lafı (sözü) ağzında gevelemek" deyimi ve açıklaması

[Lafı (sözü) ağzında gevelemek]

"Ne çıkar" deyimi ve açıklaması

[Ne çıkar]

"Orta hâlli" deyimi ve açıklaması

[Orta hâlli]

"Sayıp dökmek" deyimi ve açıklaması

[Sayıp dökmek]

"Şeyhin kerameti kendinden menkul" deyimi ve açıklaması

[Şeyhin kerameti kendinden menkul]