Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Gözünde büyütmek" deyiminin anlamı nedir?

Gözünde büyütmek deyimine benzer deyimler


"Açıl susam açıl" deyimi ve açıklaması

[Açıl susam açıl]

"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Adını bile anmamak" deyimi ve açıklaması

[Adını bile anmamak]

"Ağzından girip burnundan çıkmak" deyimi ve açıklaması

[Ağzından girip burnundan çıkmak]

"Başından atmak" deyimi ve açıklaması

[Başından atmak]

"Başını ağrıtmak" deyimi ve açıklaması

[Başını ağrıtmak]

"Baş vurmak" deyimi ve açıklaması

[Baş vurmak]

"Beynine (kafasına) girmek" deyimi ve açıklaması

[Beynine (kafasına) girmek]

"Canına okumak" deyimi ve açıklaması

[Canına okumak]

"Gözüne sokmak" deyimi ve açıklaması

[Gözüne sokmak]

"Hem ziyaret hem ticaret" deyimi ve açıklaması

[Hem ziyaret hem ticaret]

"Isıtıp ısıtıp önüne koymak" deyimi ve açıklaması

[Isıtıp ısıtıp önüne koymak]