Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Gözü hiçbir şey görmemek" deyiminin anlamı nedir?

Gözü hiçbir şey görmemek deyimine benzer deyimler


"Adam olmak" deyimi ve açıklaması

[Adam olmak]

"Adam oluncaya kadar dokuz fırın ekmek ister" deyimi ve açıklaması

[Adam oluncaya kadar dokuz fırın ekmek ister]

"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Ağıt yakmak" deyimi ve açıklaması

[Ağıt yakmak]

"Aslan yürekli" deyimi ve açıklaması

[Aslan yürekli]

"Ayağa düşmek" deyimi ve açıklaması

[Ayağa düşmek]

"Başından atmak" deyimi ve açıklaması

[Başından atmak]

"Beyin yıkamak" deyimi ve açıklaması

[Beyin yıkamak]

"Beynine (kafasına) girmek" deyimi ve açıklaması

[Beynine (kafasına) girmek]

"Burnu düşmek" deyimi ve açıklaması

[Burnu düşmek]

"Hesaba katmak (almak)" deyimi ve açıklaması

[Hesaba katmak (almak)]

"Mânâ çıkarmak" deyimi ve açıklaması

[Mânâ çıkarmak]