Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Gözleri kan çanağına dönmek" deyiminin anlamı nedir?

Gözleri kan çanağına dönmek deyimine benzer deyimler


"Acısı içine çökmek" deyimi ve açıklaması

[Acısı içine çökmek]

"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Ağıt yakmak" deyimi ve açıklaması

[Ağıt yakmak]

"Aklı başından gitmek" deyimi ve açıklaması

[Aklı başından gitmek]

"Ateşle oynamak" deyimi ve açıklaması

[Ateşle oynamak]

"Avantaya gelmek" deyimi ve açıklaması

[Avantaya gelmek]

"Başından atmak" deyimi ve açıklaması

[Başından atmak]

"Bir pire için yorgan yakmak" deyimi ve açıklaması

[Bir pire için yorgan yakmak]

"Büyük oynamak" deyimi ve açıklaması

[Büyük oynamak]

"Can damarına basmak" deyimi ve açıklaması

[Can damarına basmak]

"Mânâ çıkarmak" deyimi ve açıklaması

[Mânâ çıkarmak]

"Tuz biber ekmek" deyimi ve açıklaması

[Tuz biber ekmek]