Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Gâvur etmek" deyiminin anlamı nedir?

Gâvur etmek deyimine benzer deyimler


"Adam olmak" deyimi ve açıklaması

[Adam olmak]

"Adam oluncaya kadar dokuz fırın ekmek ister" deyimi ve açıklaması

[Adam oluncaya kadar dokuz fırın ekmek ister]

"Akıntıya kürek çekmek" deyimi ve açıklaması

[Akıntıya kürek çekmek]

"Altüst etmek (olmak)" deyimi ve açıklaması

[Altüst etmek (olmak)]

"Araya (aralığa) gitmek" deyimi ve açıklaması

[Araya (aralığa) gitmek]

"Arkasını sıvamak" deyimi ve açıklaması

[Arkasını sıvamak]

"Ayağa düşmek" deyimi ve açıklaması

[Ayağa düşmek]

"Ayağını kesmek (Bir yerden)" deyimi ve açıklaması

[Ayağını kesmek (Bir yerden)]

"Ayranım budur, yarısı sudur" deyimi ve açıklaması

[Ayranım budur, yarısı sudur]

"Beyin yıkamak" deyimi ve açıklaması

[Beyin yıkamak]

"Bir paralık olmak" deyimi ve açıklaması

[Bir paralık olmak]

"Paçavrasını çıkarmak" deyimi ve açıklaması

[Paçavrasını çıkarmak]