Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Fütur getirmemek" deyiminin anlamı nedir?

Fütur getirmemek deyimine benzer deyimler


"Abes Kaçmak" deyimi ve açıklaması

[Abes Kaçmak]

"Ağzı var dili yok" deyimi ve açıklaması

[Ağzı var dili yok]

"Akşama sabaha" deyimi ve açıklaması

[Akşama sabaha]

"Aman vermemek" deyimi ve açıklaması

[Aman vermemek]

"Bindiği dalı kesmek" deyimi ve açıklaması

[Bindiği dalı kesmek]

"Boş bulunmak" deyimi ve açıklaması

[Boş bulunmak]

"Burnundan solumak" deyimi ve açıklaması

[Burnundan solumak]

"Cemaziyülevvelini bilmek" deyimi ve açıklaması

[Cemaziyülevvelini bilmek]

"Çar çur etmek" deyimi ve açıklaması

[Çar çur etmek]

"Defe (tefe) koymak" deyimi ve açıklaması

[Defe (tefe) koymak]

"Dizlerine kapanmak" deyimi ve açıklaması

[Dizlerine kapanmak]

"Dökülüp saçılmak" deyimi ve açıklaması

[Dökülüp saçılmak]