Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"El altından" deyiminin anlamı nedir?

El altından deyimine benzer deyimler


"Açık vermek" deyimi ve açıklaması

[Açık vermek]

"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Altından girip üstünden çıkmak" deyimi ve açıklaması

[Altından girip üstünden çıkmak]

"Alttan ala" deyimi ve açıklaması

[Alttan ala]

"Arkasını (birine) vermek" deyimi ve açıklaması

[Arkasını (birine) vermek]

"Başına çorap örmek" deyimi ve açıklaması

[Başına çorap örmek]

"Başının çaresine bakmak" deyimi ve açıklaması

[Başının çaresine bakmak]

"El basmak" deyimi ve açıklaması

[El basmak]

"Karaborsa" deyimi ve açıklaması

[Karaborsa]

"Kara haber" deyimi ve açıklaması

[Kara haber]

"Parmak kaldırmak" deyimi ve açıklaması

[Parmak kaldırmak]

"Üstüne (yatmak) oturmak" deyimi ve açıklaması

[Üstüne (yatmak) oturmak]