Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Dünyanın öbür ucu" deyiminin anlamı nedir?

Dünyanın öbür ucu deyimine benzer deyimler


"Aklı başından gitmek" deyimi ve açıklaması

[Aklı başından gitmek]

"Babana rahmet" deyimi ve açıklaması

[Babana rahmet]

"Boğazı kurumak" deyimi ve açıklaması

[Boğazı kurumak]

"Burnu Kaf dağında (olmak)" deyimi ve açıklaması

[Burnu Kaf dağında (olmak)]

"Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)" deyimi ve açıklaması

[Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)]

"Cehennemin dibi" deyimi ve açıklaması

[Cehennemin dibi]

"Suyun başı" deyimi ve açıklaması

[Suyun başı]

"Utancından yere geçmek" deyimi ve açıklaması

[Utancından yere geçmek]

"Uyku tulumu" deyimi ve açıklaması

[Uyku tulumu]

"Yağma gitmek" deyimi ve açıklaması

[Yağma gitmek]

"Yağ tulumu" deyimi ve açıklaması

[Yağ tulumu]

"Zindan kesilmek" deyimi ve açıklaması

[Zindan kesilmek]