Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Dünyalar onun olmak" deyiminin anlamı nedir?

Dünyalar onun olmak deyimine benzer deyimler


"Aklı başından gitmek" deyimi ve açıklaması

[Aklı başından gitmek]

"Altın babası" deyimi ve açıklaması

[Altın babası]

"Ayaklı kütüphane" deyimi ve açıklaması

[Ayaklı kütüphane]

"Az çok" deyimi ve açıklaması

[Az çok]

"Bastığı yeri bilmemek" deyimi ve açıklaması

[Bastığı yeri bilmemek]

"Bayram etmek" deyimi ve açıklaması

[Bayram etmek]

"Burnu Kaf dağında (olmak)" deyimi ve açıklaması

[Burnu Kaf dağında (olmak)]

"Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)" deyimi ve açıklaması

[Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)]

"Canına değmek" deyimi ve açıklaması

[Canına değmek]

"Dünyadan elini eteğini çekmek" deyimi ve açıklaması

[Dünyadan elini eteğini çekmek]

"İçi yanmak" deyimi ve açıklaması

[İçi yanmak]

"Tuzluya mal olmak" deyimi ve açıklaması

[Tuzluya mal olmak]