Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Dişinin kovuğuna bile gitmemek" deyiminin anlamı nedir?

Dişinin kovuğuna bile gitmemek deyimine benzer deyimler


"Ağzının suyu akmak" deyimi ve açıklaması

[Ağzının suyu akmak]

"Aklı başından gitmek" deyimi ve açıklaması

[Aklı başından gitmek]

"Allah "yürü ya kulum" demiş" deyimi ve açıklaması

[Allah "yürü ya kulum" demiş]

"Ana(sı) usta (ekmeği) yufka yapar, çocuk(lar) usta çift çift kapar" deyimi ve açıklaması

[Ana(sı) usta (ekmeği) yufka yapar, çocuk(lar) usta çift çift kapar]

"Ateşe atmak (Birinin)" deyimi ve açıklaması

[Ateşe atmak (Birinin)]

"Az çok" deyimi ve açıklaması

[Az çok]

"Beş aşağı beş yukarı" deyimi ve açıklaması

[Beş aşağı beş yukarı]

"Bile bile lâdes" deyimi ve açıklaması

[Bile bile lâdes]

"Bir damla" deyimi ve açıklaması

[Bir damla]

"Taban tepmek (patlatmak)" deyimi ve açıklaması

[Taban tepmek (patlatmak)]

"Yenilir yutulur gibi değil" deyimi ve açıklaması

[Yenilir yutulur gibi değil]

"Zindan kesilmek" deyimi ve açıklaması

[Zindan kesilmek]