Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Diş göstermek" deyiminin anlamı nedir?

Diş göstermek deyimine benzer deyimler


"Açık vermek" deyimi ve açıklaması

[Açık vermek]

"Adı sanı belirsiz" deyimi ve açıklaması

[Adı sanı belirsiz]

"Alnını karışlamak" deyimi ve açıklaması

[Alnını karışlamak]

"Aşağı yukarı" deyimi ve açıklaması

[Aşağı yukarı]

"Bıyık altından gülmek" deyimi ve açıklaması

[Bıyık altından gülmek]

"Diş gıcırdatmak" deyimi ve açıklaması

[Diş gıcırdatmak]

"Ezilip büzülmek" deyimi ve açıklaması

[Ezilip büzülmek]

"Geçimini sağlamak" deyimi ve açıklaması

[Geçimini sağlamak]

"Göze batmak" deyimi ve açıklaması

[Göze batmak]

"Kendine yontmak" deyimi ve açıklaması

[Kendine yontmak]

"Vakit kazanmak" deyimi ve açıklaması

[Vakit kazanmak]

"Yüzünü ekşitmek" deyimi ve açıklaması

[Yüzünü ekşitmek]