Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Çile çekmek" deyiminin anlamı nedir?

Çile çekmek deyimine benzer deyimler


"Acı çekmek" deyimi ve açıklaması

[Acı çekmek]

"Acısını çekmek" deyimi ve açıklaması

[Acısını çekmek]

"Ahret kardeşi" deyimi ve açıklaması

[Ahret kardeşi]

"Beyin yıkamak" deyimi ve açıklaması

[Beyin yıkamak]

"Can dayanmamak (Bir şeye)" deyimi ve açıklaması

[Can dayanmamak (Bir şeye)]

"Dokuz doğurmak" deyimi ve açıklaması

[Dokuz doğurmak]

"Düşüp kalkmak" deyimi ve açıklaması

[Düşüp kalkmak]

"Güllük gülistanlık" deyimi ve açıklaması

[Güllük gülistanlık]

"İki yakası bir araya gelmemek" deyimi ve açıklaması

[İki yakası bir araya gelmemek]

"Ne çıkar" deyimi ve açıklaması

[Ne çıkar]

"Ne pahasına olursa olsun" deyimi ve açıklaması

[Ne pahasına olursa olsun]

"Orta hâlli" deyimi ve açıklaması

[Orta hâlli]