Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Can alacak yer (nokta)" deyiminin anlamı nedir?

Can alacak yer (nokta) deyimine benzer deyimler


"Açıl susam açıl" deyimi ve açıklaması

[Açıl susam açıl]

"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Aslan payı" deyimi ve açıklaması

[Aslan payı]

"Başından atmak" deyimi ve açıklaması

[Başından atmak]

"Başını ağrıtmak" deyimi ve açıklaması

[Başını ağrıtmak]

"Can damarı" deyimi ve açıklaması

[Can damarı]

"Can damarına basmak" deyimi ve açıklaması

[Can damarına basmak]

"Can evinden vurmak" deyimi ve açıklaması

[Can evinden vurmak]

"Dilinin altında bir şey olmak" deyimi ve açıklaması

[Dilinin altında bir şey olmak]

"Suyun başı" deyimi ve açıklaması

[Suyun başı]

"Temel taşı" deyimi ve açıklaması

[Temel taşı]

"Zurnanın zırt dediği yer" deyimi ve açıklaması

[Zurnanın zırt dediği yer]